Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu (napr. výroba destilovanej vody, výroba benzínu. Zmes látok sa zahrieva, kým nedosiahne želanú teplotu, pri ktorej dochádza k varu a k odparovaniu oddeľovanej látky. Pary oddeľovanej látky sa odvádzajú od kvapalnej zmesi do chladiča, kde dochádza ku kondenzácií pár na kvapalné skupenstvo. Oddeľovaná látka sa potom zachytáva v kvapalnej podobe (kondenzát,destilát). Ak sa teplota zmesi postupne zvyšuje a pri rôznych teplotách sa zachytávajú rôzne súčasti (frakcie) z jednej zmesi, hovorí sa o frakčnej destilácii. V priemysle sa destilácia používa napríklad pri výrobe etanolu alebo pri separácii jednotlivých zložiek ropy.

Začiatky prvých foriem destilácie treba hľadať na Blízkom východe. Oddeľovacie metódy používali starí Babylončania už v 2 tisícročí p.n.l. a na Indický kontinent sa priniesli v 5 storočí p.n.l. Destiláciu objavili alchymisti počas pokusov o vynájdenie elixíru života na začiatku nášho letopočtu.

Európania spoznali destiláciu vďaka stredovekým prekladom popisov a listín z Blízkeho východu. Prvé európske dielo venujúce sa metóde destilácii má na svedomí nemecký alchymista Hieronymus Braunschweig.

 

destilácia vody

 

Destilovaná voda je taká, ktorá bola zmenená na paru, tak, že prakticky všetky jej nečistoty boli odstránené (narastajúca para nemôže prenášať minerály a ďalšie rozpustné tuhé látky – nebude prenášať choroboplodné zárodky, mŕtvé či živé). Neskôr sa kondenzáciou premení na čistú vodu. Destilácia je jediná najefektívnejšia metóda čistenia vody. Je to jediná voda, čo je čistá a môže s pochváliť titulom H2O. Je to jediná voda očistená od všetkých nečistôt. Jediná cesta, aby sme si boli istí, že pijeme čistú vodu zbavenú nečistôt je piť iba destilovanú vodu. Destilovaná voda je voda najčistejšieho druhu. Je bez vône, bez farby a chuti. Reguluje teplotu tela tým, že mu pomáha odstraňovať prebytočné teplo, ktoré vzniká príjmom cca 3,000 kalórii každý deň. Voda chráni telo pred spálením. Odplavuje nadbytočné a toxické produkty z tela. Destilovaná voda sa v tele správa ako rozpúšťadlo. Rozpúšťa zložky jedla tak, aby mohli byť vstrebané a prijaté do každej bunky. Rozpúšťa anorganické minerálne látky (kamene) uložené v tkanivách tela tak, aby tieto látky mohli byť odstránené v procese detoxikácie. Destilovaná voda je jedna z najohromnejších rozpúšťadiel na zemi – jediná, ktorú môže telo prijať bez poškodenia tkanív. Jej užívaním je možné rozpustiť anorganické minerály, kyslé krištály a ďalšie nadbytočné produkty z tela bez poškodenia tkanív.

 

destilácia alkoholu

 

Kvapalina prechádzajúca destiláciou musí obsahovať veľa cukru alebo škrobu, ktorý sa neskôr rozštiepi na cukry. Len tekutina obsahujúca tieto zložky po pridaní kvasiniek kvasí, čo má za následok vznik alkoholu. Iba z alkoholického základu vyrobíme destiláciou konzumný destilát. Preto sa na výrobu alkoholu používa ovocie, hrozno, cukrová trstina, obilie alebo zemiaky.

Kvasením vzniknutá tekutina s malým obsahom alkoholu (od 10 do 15 %) a zahrieva sa v destilačnom kotly. Obsah alkoholu sa vyparí a vzniknuté alkoholové pary putujú potrubím do chladiča – kondenzátora. V zbernej nádobe zostáva odpad a nealkoholická časť tekutiny. Alkoholické pary sa ochladzujú a menia svoje skupenstvo na kvapalné. Vzniknutý destilát obsahuje v priemere o 20 % alkoholu viac ako predtým. Často krát je potrebné celý proces zopakovať a opakovanou destiláciou zvýšiť kvalitu nápoja, percento alkoholu destilátu alebo zabezpečiť liehovine neutrálnu chuť ako v prípade vodky a ginu. Tento opätovný proces destilácie – rektifikácia – odstraňuje z alkoholu všetky látky, ktoré by mu mohli pridať akúkoľvek príchuť alebo arómu.

Teploty varu dvoch oddeľujúcich sa kvapalín sa musia líšiť najmenej o 150°C, len vtedy možno uskutočniť stopercentnú destiláciu. Dôležitá je najmä regulácia a riadenie teploty destilácie. Niektoré látky majú totiž nižšiu teplotu varu a preto sa destilujú pri nižšom tlaku (tzv. vákuová destilácia). Vďaka moderným prístrojom, ktoré sa v súčasnosti pri destilácii používajú, sú všetky látky dokonale sledované a veličiny (teplota, tlak, iné) presne merané a reguľované. 
Kvalitu a špecifickú chuť a arómu každého konzumného alkoholu nevytvára samotná destilácia. Dôležité sú procesy, ktoré nasledujú po nej – procesy zrenia, ktoré majú na svedomí buket konkrétneho destilátu. Kontrola týchto konečných a najdôležitejšich procesov nie je úlohou modernej techniky, ale človeka, od ktorého závisí presné zmiešavanie a dochuťovanie destilátu.

 

 

* Výroba alkoholu, jeho predaj a distribúcia podlieha zákonom a predpisom platným na Slovensku, ktoré je potrebné dodržiavať.